එඩියුටෝක් ඔන්ලයින් තක්සලාව – පාඨමාලා

ශ්‍රී ලාංකික අපේ ම දරු දැරියන්ගේ නැණ ගුණ වර්ධනය උදෙසා සිදු කළ හැකි යමක් වේ නම්, එය තෙරම් අගනේ දැයි ඔබට විස්තර කිරීම අනවශ්‍ය යැයි සිතමු. ඒ අනුව මෙම කර්තව්‍යය දැයේ දූදරුවන් සහ ගවේෂණය කරන්නන් වෙත නව දැනුම ලබා දීම වෙනුවෙන් කෙරෙන උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයකි. එමෙන් ම ඔබගේ දරුවාටත් දිවයිනේ දක්ෂ ගුරුවරුන්ගෙන් ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් හැදෑරීම තුළින් අමතර අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමට මෙය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපගේ විශ්වාසයයි.