එඩියුටෝක් ඔන්ලයින් තක්සලාව – පාඨමාලා

ශ්‍රී ලාංකික අපේ ම දරු දැරියන්ගේ නැණ ගුණ වර්ධනය උදෙසා සිදු කළ හැකි යමක් වේ නම්, එය තෙරම් අගනේ දැයි ඔබට විස්තර කිරීම අනවශ්‍ය යැයි සිතමු. ඒ අනුව මෙම කර්තව්‍යය දැයේ දූදරුවන් සහ ගවේෂණය කරන්නන් වෙත නව දැනුම ලබා දීම වෙනුවෙන් කෙරෙන උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයකි. එමෙන් ම ඔබගේ දරුවාටත් දිවයිනේ දක්ෂ ගුරුවරුන්ගෙන් ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් හැදෑරීම තුළින් අමතර අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීමට මෙය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපගේ විශ්වාසයයි.

ආදරණීය දරු දැරියනි, මෙම පහසුකම අත්විඳීම සඳහා පළමුව පහත බොත්තම එබීමෙන් එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න. 

නවක ශිෂ්‍යයින් සඳහා

මෙම සේවාවන් අත් විඳීම සඳහා පළමුව වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා පහත බොත්තම එබීමෙන් ලියාපදිංචි වන්න. ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තුළින් දැනුම වර්ධනය කරගන්න.

ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයින් සඳහා

ඔබ දැනටමත් එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයෙකු නම්, පහත බොත්තම එබීමෙන් වෙබ් අඩවිය තුළට ඇතුල් වන්න. ‌අපගේ සේවාවන් නොමිලේ අත්විඳින්න.

එඩියුටෝක් ඔන්ලයින් පාඨමාලා