#5 – විෂය භාර ගුරුවරු ඇතුළත් කිරීම: පාසලේ කාලසටහන හදමු.

 #5 – විෂය භාර ගුරුවරු ඇතුළත් කිරීම: පාසලේ කාලසටහන හදමු.

මෘදුකාංගයක් ඇසුරින් කාලසටහන් නිර්මාණය පිළිබඳ සොයා බැලීමක් කරන ඔබට ඉතාම සරල ව සහ සියලු වැදගත් කරුණු කාරණා සඳහන් කරමින් ඔබ වෙත ගෙන එන ලිපි මාලාවේ පස්වන ලිපියයි මේ. මෙම කිපිය කියවීමට පෙර ඔබ මීට පෙර ලිපි පිළිවෙලින් අධ්‍යයනය කර තිබීම සහ ඒ අනුව ප්‍රායෝගිකව කාලසටහනක් කිර්මාණය කිරීම අරඹා තිබීම ඉතා වැදගත්.

මෙම ලිපිය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු ඔබ විසින් ASC Timetables කාලසටහන් මෘදුකාංගය වෙත දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ කටයුතු අවසන් වෙනවා. මේ වන විට ඔබට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ විෂයය ඉගැන්වීමේ කටයුතු සඳහා ගුරුවරුන් වෙත කාලච්ඡේද බෙදා දීමේ කටයුතු සිදු කිරීමයි.

එසේනම් සුපුරුදු පරිදි ASC Timetables මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින්, මේ වන විට ඔබ විසින් දත්ත ඇතුළත් කිරීම ආරම්භ කරන ලද කාලසටහන විවෘත කරගන්න.

පළමුවෙන් ම Main -> Teachers වෙත යන්න. අනතුරුව කාලච්ඡේද පැවරිය යුතු ගුරුවරයාගේ නම මත ක්ලික් කර දකුණු පස ඇති Lessons බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න. පහත ආකාරයට ඔබට පෝර්මයක් ලැබේවි.

මේ විදිහට ඔබට ලැබුණු පෝර්මයේ යටින් ම වම් පැත්තෙ තියෙන New Lesson බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් අදාළ තුරුවරයා සඳහා විෂයයට අදාළ කාලච්ඡේද පැවරීම සිදු කළ හැකියි. ඒ වගේම ඔබ එලෙස ඇතුළත් කර අවසන් වූවාට පසුව යම් සංශෝධනයක් කළ යුතු නම් Edit Lesson බොත්තමද, ඇතුළත් කරන ලද දත්තයක් ඉවත් කිරීමට Remove බොත්තමද භාවිතා කරන්න.

New Lesson බොත්තම ක්ලික් කළ විට ඔබට මෙවැනි පෝර්මයක් ලැබේවි. එහි ඇති පහසුකම් පිළිබඳව අපි මීලඟට සොයා බලමු.

Teacher යනුවෙන් ඇති ක්‍ෂේත්‍රයේ මේ වන විටත් ගුරුවරකෙුගේ නමක් ඇතුළත් වී තිබේවි. ඒ ඔබ විසින් තෝරාගනු ලැබූ ගුරුවරයාගේ නමයි. ඔබට අවශ්‍ය නම් එතැන ක්ලික් කිරීමෙන් ලැබෙන මෙනුව තේරීමෙන් වෙනත් ගුරුවරයෙකුගේ නමක් වුවත් තෝරාගැනීමට හැකියි. නමුත් එවිට අදාළ කාලච්ඡේද ලැබෙන්නේ ඔබ විසින් මුලින් තෝරාගත් ගුරුවරයාට නොව දෙවැනියට පෝර්මයේ Teacher හි තෝරාගත් ගුරුවරයාටයි.

Subject හිදී තෝරාගත් ගුරුවරයා විසින් ඉගැන්වීම සිදු කරන විෂයය තෝරා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. අනතුරුව Class හි දී අදාළ ශ්‍රේණිය තෝරාගන්න. Lessons/week තුලදී සිදු කළ යුතු වන්නේ. අදාළ ගුරුභවතා විසින් සතියකදී යම් විෂයයක් ඉගැන්වීම සිදු කරන කාලච්ඡේද ගණන දැක්වීමයි. උදාහරණයක් ලෙස සමන් කුමාර ගුරුතුමා විසින් 09 ශ්‍රේණියේ ගණිතය විෂයය සතියකට කාලච්ඡේද 05ක් ඉගැන්වීම සිදු කරන්නේ නම්, එම තොරතුර මෙහිදී දැක්විය හැකියි. මෙම පෝර්මයේ අවසාන කොටසේ දී අදාළ විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා පන්ති කාමරයක් තෝරා ගැනීම සිදු කළ හැකි වෙනවා. මේ කාර්යයන් තමයි මෙහි දී සරලව සිදු කළ හැකි දේවල් ලෙස සඳහන් කළ හැකි වන්නේ. මීළඟට මෙහිදී සිදු කළ හැකි තරමක් සංකීර්ණ දේවල් පිළිබඳ සළකා බලමු.

පාසලේ යම් විෂයයකට අදාළ ගුරුවරයෙක් නැහැ. ඒත් කාලසටහනේ විෂයය තියෙන්නත් ඕනෙ.

අපි ජීවත් වෙන ලංකාවේ සමහර අති දුෂ්කර පාසල් වල ගුරුභවතුන් තම පත්වීම් විෂයයට අමතරව වෙනත් විෂයයන් කිහිපයක් ඉගැන්වීම සිදු කරනවා. එසේ සිදු කරද්දීත් එලෙස ආවරණය කළ නොහැකි විෂයයන් පවතින අවස්ථා එමටයි. උදාහරණයක් විදිහට නර්තනය විෂයය සම්බන්ධව සළකා බැලුව හොත්, සංගීතය හා චිත්‍ර වැනි විෂයයන් සමඟ කාණ්ඩ විෂයයක් ලෙස පවතින නිසා පාසලේ ගුරුවරයෙකු නොමැති බැවින් කාලසටහනෙන් එම විෂයය ඉවත් කළ නොහැකියි. ඒ වගේ ම නර්තනය දන්නා වෙනත් ගුරුවරයෙක් පාසලේ නොසිටී නම් එයද ගැටලුවකි. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ගුරුවරයෙකු නොමැතිව විෂයය ඇතුළත් කිරීම සඳහා Teachers හි ඇති මෙනුව ක්ලික් කර එම ලැයිස්තුවේ අවසානයට යන්න. එහි Without Teacher තෝරාගන්න.

එකම කාලච්ඡේදයේ ගුරුවරු කිහිපදෙනෙක් තනි විෂයයක් උගන්වනවා.

ප්‍රායෝගික තාක්ෂණික කුසලතා වැනි විෂයයන් ඉගැන්වීමට එකම කාලච්ඡේදය ගුරුවරු කිහිප දෙනෙක් වෙත ලබා දී ඇති අවස්ථා මා දැක ඇත්තෙමි. එම විෂයයයේ සමහර පාඩම් ඉගැන්වීමට විශේෂ දැනුම සහිත ගුරුවරයෙකු වෙන් කිරීම එහි අරමුණ වේ. මෙවැනි අවශ්‍යතාවයකදී More Teachers බොත්තම භාවිතා කරන්න. එවිට විවෘත වන පෝර්මයේ වම් පස තීරුවේ ගුරුවරුන්ගේ නම් මත ක්ලික් කළ විට දකුණු පසට එම ගුරුවරුන් ඇතුළත් වේවි. අවසානයේ දී OK බොත්තම ඔබන්න.

විෂයයට අදාළ ශ්‍රේණිය තෝරා ගනිමු.

 • පළමු අවස්ථාව – සම්පූර්ණ පන්තියට ම විෂයය ඉගැන්වීම සිදු කරන අවස්ථාව

උදාහරණයක් ලෙස යම් ගුරුභවතෙකු විසින් 08 ශ්‍රේණිය සඳහා සිංහල විෂයය ඉගැන්වීම සිදු කරන්නේ නම්, ඒ සඳහා පන්තියේ සියලු ම දරු දැරියන් සම්බන්ධ විය යුතු වේ. මෙවැනි අවස්ථා සඳහා Class හි අදාළ ශ්‍රේණිය තෝරා අනතුරුව ඉදිරිපස කොටුවෙන් Entire Class ලෙස තෝරන්න.

 • දෙවන අවස්ථාව – යම් විෂයයක් සඳහා සිසුන් කණ්ඩායමක් සහභාගී වන අවස්ථා

කාණ්ඩ විෂයයන් ඉගැන්වීම සිදු කිරීමේ දී යම් ශ්‍රේණියක දරුවන් එකම කාලච්ඡේදයක දී, කණ්ඩායම් කිහිපයකට බෙදී අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට චිත්‍ර විෂයය ඉගෙනීම සිදු කරන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ගෙන් 12 දෙනෙකු පමණක් නම්, සහ ඉතිරි සිසුන් කණ්ඩායම් දෙකක් වශයෙන් නැටුම් හා සංගීත විෂයයන් සඳහා යොමු වන අවස්ථාව ගත හැකියි. මේ සඳහා සිදු කළ යුත්තේ, කලින් Entire Class ලෙස තේරීම සිදු කළ මෙනුව විවෘත කර එහි අදාළ සිසු කණ්ඩායම තෝරා ගැනීමයි. මෙම සිසු කණ්ඩායම් සකස් කිරීම සම්බන්ධව අපගේ ලිපි මාලාවේ සිව් වන ලිපියේ අංක 06 “සිසුන් විවිධ කණ්ඩායම් වලට බෙදීම සිදු කරමු” ඡේදය නැවත බලන්න.

 • තෙවන අවස්ථාව – යම් කාලච්ඡේදයකදී ඉගැන්වීම සිදු කරන විෂයයක් සඳහා සමාන්තර පන්ති කිහිපයක සිසුන් සහභාගී වීම.

යම් ශ්‍රේණියක සමාන්තර පන්ති කිහිපයක් පවතින පාසල් වලදී ඉහත ආකාරයේ කාණ්ඩ විෂයයන් වැනි ඒවා ඉගැන්වීම සිදු කරන විට සමාන්තර පන්ති කිහිපයක සිසුන්ගේ කණ්ඩායම් එක ස්ථානයක ඉගෙනීම සිදු කළ හැකියි. එවැනි අවස්ථා කාලසටහනේ දැක්වීම සඳහා Class තීරුවේ දකුණු කෙළවරට වන්නට ඇති Joint Classes බොත්තම ඔබන්න.

ඉහත සටහනේ පරිදි සම්බන්ධ කළ යුතු සමාන්තර පන්ති වම්පස Class ලෙස ඇති කොටු තුලින්ද, දකුණු පස කොටු තුලින් අදාළ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමද තෝරා OK බොත්තම ඔබන්න. මෙහි ඇති Add Division බොත්තම මඟින්ද ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇතුළත් කිරීම සිදු කළ හැකියි.

කාලච්ඡේද වෙන් කිරීම.

මෙහිදී ඔබ අවධානය යොමු කළ යුත්තේ, පෝර්මයේ Lessons/week ලෙස සඳහන් කොටසටයි. එහි පළමු මෙනුවේ සඳහන් වන්නේ අදාළ විෂයය සඳහා සතියකට හිමි වන කාලච්ඡේද සංඛ්‍යාවයි. දෙවන මෙනුවෙන් ඒවා තනි කාලච්ඡේද, යුගල කාලච්ඡේද වශයෙන් දැක්විය හැකියි. මෙම කොටස ඉතා අවධානයෙන් තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු අතර විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් උදාහරණ ලෙස සලකා බලමු.

 • 08 ශ්‍රේණිය බුද්ධ ධර්මය විෂයය සතියකට තනි කාලච්ඡේද 02කි.

වම්පස කොටුවේ අංක 02 සහ දකුණුපස කොටුවේ Single යන්න තෝරන්න. (01 x 2 = 02)

 • යම් විෂයයක් සඳහා ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව කාලච්ඡේද පැවතීම.

අදාළ විෂයය සඳහා සතියකට හිමි මුළු කාලච්ඡේද ගණන 02ක් සහ ඒවා එක් දිනයක ද්විත්ව කාලච්ඡේද ලෙස සැක්විය යුතු නම්, වම් පස කොටුවේ 1 සහ දකුණු පස කොටුවේ Double යන්න තොරන්න. (02 x 1 = 02) කාලච්ඡේද 02ක් වූවාට අංක 2 ලෙස ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ආකාරයටම ත්‍රිත්ව කාලච්ඡේද දැක්වීමට පිළිවෙලින් අංක 1 සහ Triple ලෙස තෝරන්න. (03 x 1 = 03)

 • 11 ශ්‍රේණිය ගණිතය විෂයය කාලච්ඡේද 06 කි. ඒ අතරින් කාලච්ඡේද 02ක් ද්විත්ව ඒවා වේ.

මෙවැනි අවස්ථාවක් විශේෂ ලෙස ඇතුළත් කළ යුතු වේ.

 1. ඉහත අවශ්‍යතාවයට අනුව ගණිතය විෂයය සඳහා සතියකට කාලච්ඡේද 06ක් වෙන් කර ඇත. එයින් 04ක් තනි කාලච්ඡේද සහ ඉතිරි 02 ද්විත්ව කාලච්ඡේදයකි. සරලව සළකා බැලුවහොත් සතියේ දින 04ක් තනි කාලච්ඡේද ලෙස සහ එක් දිනයක ද්විත්ව කාලච්ඡේද ලෙස ඉගැන්වීම සිදු කරයි.
 2. මේ සඳහා අදාළ ගුරුභවතා වෙත Lessons දෙකක් ලෙස ඇතුළත් කළ යුතු බව සිහි තබා ගන්න. අප මෙම ලිපියේ මෙතෙක් සාකච්ඡා කරනු ලැබූයේ එවැනි එක් විෂයයක් ගුරුවරයෙකු සඳහා ලබා දෙන ආකාරය සම්බන්ධවයි.
 3. ඒ සඳහා පළමුවෙන් තනි කාලච්ඡේද 04 සඳහා එක් Lesson එකක්ද, ද්විත්ව කාලච්ඡේද සඳහා තවත් Lesson එකක් නිර්මාණය කරන්න.

උදාහරණය –

 • සමන් කුමාර ගුරුතුමා – ගණිතය විෂයය – 11 ශ්‍රේණිය B – Single කාලච්ඡේද 04
 • සමන් කුමාර ගුරුතුමා – ගණිතය විෂයය – 11 ශ්‍රේණිය B – Double කාලච්ඡේද 01

ඉහත උදාහරණයේ කාලච්ඡේද ගණන 04 + 01 = 05 ලෙස නොව 04+(02 x 1) = 06 වන බව ඔබට පැහැදිලි ඇතැයි සිතමි. ඒ අනුව 11 ශ්‍රේණිය ගණිතය විෂයය සඳහා පමණක් Lessons දෙකක් නිර්මාණය වී පැවතිය යුතුය.

ඉගැන්වීම සිදු කරන පන්ති කාමරය

මෙම කොටසේ දී අදාළ විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා විශේෂ ස්ථානයක්/ පන්ති කාමරයක් සඳහන් කිරීම සිදු කළ හැකියි. Home Classroom යනු යම් ශ්‍රේණියක දරුවන් සිටින සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයයි. උදාහරණයක් ලෙස විද්‍යාව විෂයය සඳහා විද්‍යාගාරය වෙත සිසුන් යොමු වන අවස්ථාවක එය විශේෂ පන්තිකාමරයක් ලෙස දැක්විය යුතුවේ. මේ වන විට ඔබ පන්තිකාමර හඳුනාගෙන ඒවා මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කර තිබෙන බැවින් Other available classrooms බොත්තම එබීමෙන් පසු ලැබෙන පන්තිකාමර ලැයිස්තුවේ වම් පස තීරුවේ ඇති පන්තිකාමරයක නම දකුණුපස තීරුවට යොමු කිරීමෙන් අදාළ කාර්යය සිදු කළ හැකියි.

මීළඟ ලිපියෙන් මෙම පාඩම් මාලාව අවසන් වන අතර කාලසටහනේ අවසන් නිර්මාණය කිරීම සිදු කර මුද්‍රණය කරගන්නා ආකාරය එහිදී දැන ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්න. එතෙක් ඔබ මෙතෙක් සිදු කළ කාර්යය සුරැකිව තබන්න.

දැනුම බෙදා හදා ගනිමු.
ලක්මිණ ජයමාල්

ලක්මිණ ජයමාල්

https://edutalk.lk

එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන පරිපාලකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. දැනට රජයේ විද්‍යාලයක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර ගුරු භවතෙකු ලෙස කටයුතු කරන විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි.

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *