#04 – කාලසටහනට විශේෂ තොරතුරු කිහිපයක්: පාසලේ කාලසටහන හදමු

 #04 – කාලසටහනට විශේෂ තොරතුරු කිහිපයක්: පාසලේ කාලසටහන හදමු

ASC Timetables මෘදුකාංගය ඇසුරින් ඔබේ පාසලේ කාලසටහන පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරය සම්බන්ධව ලියැවෙන ලිපි මාලාවේ මේ වන විට පාඩම් කොටස් තුනකට අදාළව ක්‍රියාකාරකම් ඔබ විසින් අවසන් කර ඇතැයි සිතනවා. මෙම සිව්වන ලිපියෙන් ඔබේ කාලසටහනේ විශේෂ ඇතුලත් කිරීම් කිහිපයක් සිදු කරන ආකාරය විමසා බලමු.

පළමුවෙන් ම හදාගත්ත කාලසටහන විවෘත කරගනිමු.

ඔබ අපගේ කලින් පාඩම් 03 කියවා ඒ අනුව පිළිවෙලින් කාලසටහන නිර්මාණය කිරීමේ පියවර අනුගමනය කළ අයෙක් නම්, අවසන් වරට Save කරන ලද කලාසටහන දැන් නැවත විවෘත කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඔබ තවමත් මුල් ලිපි තුන අධ්‍යයනය කර නැත්නම් පහතින් එම ලිපි කියවා අදාළ පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් පසුව මෙම ලිපිය අනුගමනය කරන්න.

ඔබ මේ වන විට සකස් කර ඇති කාලසටහනේ ශ්‍රේණි, විෂයය, පන්තිකාමර, ගුරුභවතුන් වැනි මූලික තොරතුරු ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එම ගොනුව ඉදිරි කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කර ගැනීමට අදාල ගොනුව මත ඩබල් ක්ලික් කිරීමෙන් පුළුවනි. එසේත් නොමැති නම් ASC Timetables මෘදුකාංගය විවෘත කර එහි, File -> Open විධානය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් සිදු කිරීමට හැකියි. ඔබට තව දුරටත් Wizard එක භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් හෝ පාසලේ නම, ශ්‍රේණි, විෂය ආදී තොරතුරු තව දුරටත් යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ප්‍රධාන මෙනුවේ Specification වෙත පිවිසෙන්න.

මෙතැනින් පසු අප සිදු කරන්නේ කලින් අප විසින් ඇතුළත් කරගෙන ඇති ශ්‍රේණි, විෂය, පන්තිකාමර සහ ගුරුභවතුන් සඳහා විශේෂ යාවත්කාලීන කිරීම් කිහිපයක් සිදු කිරීමටයි. ඔබ එම තොරතුරු සංශෝධනය සඳහා පිවිසුණ විට එම පෝර්ම වල දකුණු පසින් බොත්තම් කිහිපයක් දිස් වේවි. දැනටමත් ඔබ ඒවා අතුරින් New බොත්තම භාවිතා කර අලුතෙන් තොරතුරු ඇතුලත් කිරීම සිදු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා අනෙක් බොත්තම් වලින් සිදුකළ හැකි දේවල් මොනවාදැයි සොයා බලමු.

පහතින් සාකච්ඡා කරනු ලබන මෘදුකාංගයේ විවිධ පහසුකම් ලබා ගත හැකි පෝර්ම සම්පූර්ණ කිරීමේ දී මා විසින් යම් ස්ථාන මඟහැර යන බවක් ඔබට සිතේවි. නමුත්, අපගේ අරමුණ වන්නේ දැඩි පරිශ්‍රමයකින් දින ගණනාවක් වෙහෙසෙමින් කාලසටහනක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවට මිනිත්තු කිහිපයක් තුළ පහසුවෙන් සහ නිවැරදිව කාලසටහනක් නිර්මාණය කරගැනීමයි. මෙහිදී පොදුවේ ගත්කල ලංකාවේ රජයේ පාසල් වල ක්‍රියාත්මක වන කාලසටහන් වලට ගැලපෙන අවස්ථා සියල්ල ප්‍රමාණවත් පරිදි සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. මෘදුකාංගයට අනුව වෙනත් සංකීර්ණ පහසුකම් පවතින අතර ඔබගේ දැනුම හා හැකියාව මත එම පහසුකම් පරිහරණය කළ හැකියි.

01. විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා පන්ති කාමරය තෝරා ගනිමු.

උදාහරණයක් වශයෙන් ගණිතය විෂයය ඉගැන්වීම සිදු කරන්නේ “ගණිතාගාරය” තුළ යැයි සිතමු. ඒ ආකාරයට විවිධ විෂයයන් ඉගැන්වීම සඳහා වෙන් කරන ලද ස්ථාන ඇත්නම්, ඒවා ඇතුළත් කිරීම සඳහා Subjects යටතේ ඇති Edit බොත්තම ඔබන්න. අනතුරුව විවෘත වන පෝර්මයේ පහලින් ඇති Classroom බොත්තම ඔබන්න. දැන් ඔබට පහත ආකාරයේ අලුත් පෝර්මයක් දිස් වේවි.

ගණිතය විෂයය සඳහා මෙම යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කරනු ලැබූූ අතර මෙහි වම් පස කොටුවේ ඇති Maths Room නම් පන්තිකාමරය ගණිතය විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා සූදානම් කිරීමට එම තීරුව මත ක්ලික් කරන්න. එවිට එය දකුණුපස කොටුවට ඉහත ආකාරයට ඇතුළත් වේවි. අවසානයේදී OK බොත්තම එබීමෙන් අදාළ කාර්යය අවසන් කළ හැකියි. නැවත වරක් ඔබට පෙර පෝර්මය දිස් වන අතර එහි ද OK බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න. මෙය සිදු කිරීමට නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පන්ති කාමර මෘදුකාංගය වෙත ඇතුළත් කර තිබිය යුතුයි.

02. තොරතුරක් ඉවත් කරන්නේ මෙහෙමයි.

ඔබ විසින් ඇතුළත් කර ඇති විෂයය, ශ්‍රේණි, පන්තිකාමර හෝ ගුරු තොරතුරක් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් අදාළ පෝර්මය වෙත ගොස් පළමුවෙන් ම ඉවත් කළ යුතු තීරුව මත ක්ලික් කර දකුණුපස ඇති බොත්තම් වලින් Remove බොත්තම ඔබන්න.

03. පන්තිභාර ගුරුවරු පත් කිරීම.

එක් එක් ශ්‍රේණිය සඳහා පන්තිභාර ගුරුවරුන් බෙදා වෙන් කිරීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

 1. ප්‍රධාන මෙනුවේ Main -> Classes වෙත යන්න.
 2. පන්තිභාර ගුරුවරයා නම් කළ යුතු ශ්‍රේණිය ඇතුළත් තීරුව මත ක්ලික් කර දකුණුපස ඇති Edit බොත්තම ඔබන්න.
 3. එවිට ලැබෙන පෝර්මය ඔබ දැනටමත් පරිහරණය කර ඇති අතර, පහලට වන්නට ඇති Class Teacher කොටස වෙත ගොස් එහි ඇති බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් පන්තිභාර ගුරුවරයෙකු ඇතුළත් කිරීමට හැකියි.
 4. එහිදී ඔබට ලැබෙන වගුවේ වම්පස තීරුවේ ඔබ දැනට ඇතුළත් කර සිටින ගුරුභවතුන්ගේ ලැයිස්තුවක් ලැක්වෙන අතර, අදාළ ගුරුවරයාගේ නම මත ක්ලික් කිරීමෙන් දකුණුපස තීරුවට යොමු කිරීමෙන් පන්ති භාරකාරත්වය සම්පූර්ණ වේ.

04. ගුරුවරයෙක්ට නිදහස් කාලච්ඡේද පිරිනමමු.

අප දැන් සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් වන්නේ Time off යනුවෙන් සඳහන් බොත්තම ගැනයි. මාතෘකාවට අනුව මෙමඟින් ගුරුවරුන්ට නිදහස් කාලච්ඡේද පිරිනැමීමට අමතරව ඒ හා සමාන තවත් කාර්යයන් සිදු කළ හැකියි. එවැනි උදාහරණ සිද්ධි කිහිපයක් පහත දක්වන්නම්.

 • ගුරුවරයා – සෞඛ්‍යය විෂයය උගන්වන ගුරුතුමා සෑම දිනකම පාන්දරින් පාසලට පැමිණ සිසු දරුවන් හට ක්‍රීඩා පුහුණු කිරීමේ කටයුතු සිදු කරයි. ඔහුට යම් විවේකයක් ලබා ගෙන ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා සූදානම් වී පැමිණීමට පහසු වන පරිදි විදුහල්පතිතුමා විසින් මානුෂීය හේතු මත පළමු කාලච්ඡේදය නිදහස් කිරීමට අදහස් කරයි. ඒ අනුව මෙම ගුරුභවතාගේ කාලච්ඡේද අතුරින් උදෑසන පළමු කාලච්ඡේද නිදහස් කළ යුතු වේ.
 • විෂයය – පාසලේ සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ සිසුන් විසින් යෝජනා කර ඇති පරිදි ගණිතය විෂයය විවේක කාලයට පෙර කාලච්ඡේදයක ඉගැන්වීම සිදු කිරීම වඩා කැමැත්තක් දක්වන බව පවසයි. ඔවුන් පවසන්නේ දිවා ආහාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු ගණිතය වැනි විෂයයක් ඉගෙනීම අසීරු බවයි. විදුහල්පතිතුමා මෙයට යම් අනුකූලතාවයක් දක්වමින් ගණිතය විෂයය සඳහා විවේක කාලයෙන් පෙර කාලච්ඡේද ලබා දීමට කැමැත්ත දක්වයි. මේ අනුව අදාළ විෂයය සඳහා විවේක කාලයෙන් පසුව කාලච්ඡේද ඇතුළත් නොවිය යුතුය.

ඉහත ආකාරයේ කිසියම් හෝ අවශ්‍යතාවයක් මත කාලච්ඡේදයක් වෙන් නොකිරීමට සිදු වන අවස්ථාවක දී පහත අයුරින් එය කළ හැකියි. මේ සම්බන්ධව උදාහරණයක් සළකා බලමු. ගණිතය විෂය භාර සමන් කුමාර ගුරුතුමා පාසලේ ගිණුම් කටයුතු පිළිබඳ විශේෂයෙන් සොයා බැලීම සඳහා සෑම සතියකම අඟහරුවාදා දිනවල අවසාන කාලච්ඡේද 3ක් ස්වේච්ඡාවෙන් කටයුතු කරයි. ඔහුගේ එම කාලච්ඡේද කලාසටහනේ ඉගැන්වීම් කටයුතු වලින් නිදහස් කරන අයුරු මෙසේය.

 1. ප්‍රධාන මෙනුවේ Main -> Teachers වෙත යන්න.
 2. එවිට ලැබෙන ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කරනු ලැබූ ලැයිස්තුවේ අදාළ ගුරුභවතාගේ නම ඇතුළත් තීරුව මත ක්ලික් කර අනතුරුව දකුණු පස ඇති Time off බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.
 3. එවිට කොළ පැහැති හරි ලකුණු ඇතුළත් කාලසටහන් කොටුවක් දර්ශනය වේවි. දැන් ඔබට කාලසටහනෙන් ඉවත් කළ යුතු කාලච්ඡේදය වෙත ගොස් එහි ඇති කොළ පැහැති හරි ලකුණ මත දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් එය රතු පැහැ කතිර ලකුණක් බවට වෙනස් කර අවසානයේ OK බොත්තම ඔබන්න.
 4. මෙලෙස සිදු කරන වෙනස්කම සමාන ලෙසින් කිහිප දෙනෙකු වෙනුවෙන් සිදු කළ යුතු වේ නම් පමණක් Set for more බොත්තම භාවිතා කරන්න.
 5. ඉහත උදාහරණය පරිදි ලැබෙන කාලසටහන පහත ආකෘතිය ගනු ඇති. මේ අයුරින් ම විෂයය, පන්තිකාමර, ශ්‍රේණි සඳහා ද Time off පහසුකම ලබා ගත හැකියි.

05. පන්තිභාර ගුරුතුමා පළමු කාලච්ඡේදයේ දී ඉගැන්වීම සඳහා පැමිණේවි.

සමන් කුමාර ගුරුතුමා හට 10 ශ්‍රේණිය B පන්තිභාරකාරත්වය විදුහල්පතිතුමා විසින් ලබා දී ඇති අතර, එම ශ්‍රේණියට ගණිතය විෂයය ඉගැන්වීම ද සිදු කරයි. එබැවින් ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට සමගාමීව පන්තියේ වෙනත් කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා සතියේ දින තුනක් උදෑසන පළමු කාලච්ඡේදයේ පන්තියට පැමිණීමට පහසු වන පරිදි කාලසටහන සකස් කරමු.

 1. පළමුව ප්‍රධාන මෙනුවේ Main -> Classes වෙත යන්න.
 2. ඉහත උදාහරණයට අනුව 10 B ශ්‍රේණිය තීරුව මත ක්ලික් කරන්න.
 3. දකුණුපස ඇති Constrains බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
 4. එවිට ලැබෙන පහත ආකාරයේ පෝර්මයෙහි යටටම වන්නට ඇති Class Teacher නම් කොටස තුළ හරි ලකුණ යොදන්න.
 5. එවිට ඔබට නැවතත් ඉහත සඳහන් කළ කොළ පැහැ කතිර සහිත කාලසටහන් වගුව ලැබේවි. මෙහි ඇති Change බොත්තම එබීමෙන්ද එම සංශෝධනය සිදු කළ හැකියි.
 6. විවෘත වී ඇති පෝර්ම දෙකටම OK බොත්තම එබීමෙන් ඉවත් විය හැකියි.

මෙහි උදාහරණයක් ලෙස පන්තිභාර ගුරුතුමා සෑම සතියක ම සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දින වලදී පළමු කාලච්ඡේදයේ තම පන්තිය වෙත පැමිණීම නිශ්චිත වේ.

06. සිසුන් විවිධ කණ්ඩායම් වලට බෙදීම සිදු කරමු.

උදාහරණයක් ලෙස සෞන්දර්ය විෂයයන් හදාරන විට සිසුන් කණ්ඩායම් කිහිපයකට වෙන් වී ඉගෙනීමේ කටයුතු සිදු කරයි. එසේ නම්, යම් ශ්‍රේණියකට අදාළව සිසුන් කණ්ඩායම් වෙන් කරන අයුරු සළකා බලමු.

 1. ප්‍රධාන මෙනුවේ Main -> Classes වෙත යන්න.
 2. අදාළ ශ්‍රේණිය ක්ලික් කිරීමෙන් තෝරාගන්න.
 3. දකුණුපස ඇති Divisions බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

දැන් ඔබට ඉහත ආකාරයේ පෝර්මයක් ලැබී තියේවි. පළමුවෙන් ම අපි මෙහි ඇති තොරතුරු සළකා බලමු. එහි Entire Class යනු මුළු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමයි. එය එලෙසින්ම තබන්න. මීළඟටසිසුන් කණ්ඩායම් දෙකක් දක්වන අතර ඔබට එය අවශ්‍ය නොවේ නම් Remove බොත්තම එබීමෙන් ඉවත් කළ හැකියි.

උදාහරණයක් ලෙස මෙහි දක්වා ඇති 10 A ශ්‍රේණියේ සිසුන් සෞන්දර්ය විෂයය හැදෑරීමේදී චිත්‍ර, නැටුම්, සංගීතය ලෙස කණ්ඩායම් තුනකට වෙන්වී ඉගෙනුම ලබයි. එම කණ්ඩායම් දැක්වීම සඳහා Add division බොත්තම භාවිතා කරන්න.

මා මෙහිදී Art, Dance, Music ලෙස කණ්ඩායම් තුනක නම් කර තිබෙනවා. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් මෙම එක් එක් කණ්ඩායමට අදාළ සිසුන් සංඛ්‍යාව දැක්වීමටත් අවශ්‍ය නම් Number of students වෙත හරි ලකුණක් දැමීමෙන් සිදු කළ හැකියි. මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කල යුත්තේ, යම් හ්‍රේණියකට අදාලව වෙන් කළ යුතු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් කිහිපයක් පවතින විට ඒ සියල්ල වෙන වෙන ම ඇතුළත් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස කාණ්ඩ විෂයයන් 1,2 හා 3 ලෙස පවතින බැවින්, එක් එක් කාණ්ඩයට අනුව පවතින විෂයයන් සඳහා සිසුන් කණ්ඩායම් කළ යුතු වේ.

මෙතෙක් කර ඇති වෙනස්කම් සුරැකීම සඳහා Save බොත්තම භාවිතා කරන ලෙස මතක් කරමින්, මීළඟ ලිපියෙන් ගුරුවරුන්ගේ විෂය භාරකාරත්වය මත කාලච්ඡේද ලබා දීම සිදු කරමු. එතෙක් මෙම ලිපි මාලාව ඔබට ප්‍රයෝජනවත් යැයි හැඟෙන්නේ නම් ශෙයා කිරීමට සහ මෙම පිටුවේ යට ඔබේ අදහස සඳහන් කිරීමටත් අමතක නොකරන්න.

දැනුම බෙදා හදා ගනිමු.
ලක්මිණ ජයමාල්

ලක්මිණ ජයමාල්

https://edutalk.lk

එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන පරිපාලකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. දැනට රජයේ විද්‍යාලයක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර ගුරු භවතෙකු ලෙස කටයුතු කරන විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි.

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *