#6 – දෝෂ නිරාකරණය හා කාලසටහන මුද්‍රණය: පාසලේ කාලසටහන හදමු.

 #6 – දෝෂ නිරාකරණය හා කාලසටහන මුද්‍රණය: පාසලේ කාලසටහන හදමු.

මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් පාසලේ කාලසටහන නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීම උදෙසා පළ කරන ලද පාඩම් මාලාවේ සයවන කොටස මෙසේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු. මේ වන විට අපගේ පාඩම් මාලාව පිලිවෙලින් අධ්‍යනය කළ ඔබ ASC Timetables මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින් දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ පියවර අවසන් කර ඇතැයි කියා සිතනවා. ඒ අනුව අවසාන පියවර වශයෙන් කාලසටහනේ දෝෂ නිරාකරණය කරමින් නව කාලසටහන සකස් කරගැනීම අවසන් කරන අයුරු සොයා බලමු.

මේ තියෙන්නෙ දැනට පාඩම් මාලාව. අංක අනුපිළිවෙලට අධ්‍යයනය කලොත් හරියටම මේ වැඩේ කරන්න පුලුවනි.

කාලච්ඡේද ගණන නිවැරදි ද?

දත්ත ඇතුළත් කිරීම අවසන් කළ ඔබ පළමුව කළ යුත්තේ, ඔබ ඇතුළත් කළ දත්ත නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කිරීමයි. ඒ සඳහා ඉදිරියේදී මෘදුකාංගය ලබා දෙන පහසුකම් භාවිතා කරන නමුත්, ඔබ විසින් පරීක්ෂා කිරීමත් ඉතා වැදගත්. පළමුව Teachers වෙත ගොස් එක් එක් ගුරුවරයාට අදාළව Lessons ලබා දී ඇති කාලච්ඡේද ගණන නිවැරදි දැයි බලන්න. අප නිර්මාණය කළ කාලසටහනේ සතියකට අදාල කාලච්ඡේද ගණන 40ක් බැවින් යම් ගුරුවරයෙකුට කාලච්ඡේද 40ට වැඩියෙන් පිරිනමා ඇත්නම් එය දෝෂයකි. නැවත වරක් Lessons වෙත ගොස් දෝෂ සහිත කාලච්ඡේද නිවැරදි කරන්න. ඔබට ගුරුවරුන්ගේ කාලච්ඡේද ගණන නැරඹීම සඳහා ගුරුවරයාගේ නම ඉදිරියේ Count තීරුව යටතේ ඇති සංඛ්‍යාව බලන්න. එය අදාළ ගුරුවරයාට පවරා ඇති කාලච්ඡේද ගණන නිරූපණය කරයි.

ඒ ආකාරයටම ඔබ Classes හි ඇති තොරතුරු බලන්න. යම් ශ්‍රේණියක කාලච්ඡේද 40ට වැඩියෙන් ඇත්නම් එය දෝෂයකි. එය නිවැරදි කිරීම තුළින් කාලසටහන ඉතා ඉක්මණින් සකස් කරගැනීමට හැකි වෙනවා. Classes හි ශ්‍රේණියට ඉදිරියේ Count හි දැක්වෙන්නේ එම ශ්‍රේණියට ලබා දී ඇති කාලච්ඡේද ගණනයි. ශ්‍රේණියක කාලච්ඡේද ගණන වැරදි අගයක් ගන්නවා නම් නැවත පරීක්ෂා කරන්න. පහසුව සඳහා Divisions බොත්තම ක්ලික් කර මදක් විමසා බලන්න. ඔබට යම් මාර්ගයක් ලැබේවි. එයට හේතුව දරුවන් කණ්ඩායම් කෙරන විෂයයන් වලදී කාලච්ඡේද ගණන වැරදීම සිදු විය හැකියි.

ඉහත තිර සටහන අනුව 9C ශ්‍රේණියේ Divisions බැලූ විට Entire class සහභාගීවන කාලච්ඡේද 33ක පවතී. එයට PTS හා සෞන්දර්ය කාලච්චේද 3 බැගින් ලබා දුනහොත් 39ක් වනු ඇති. වෙන් නොකල කාලච්ඡේදයත් සමඟ 40 ලෙස ලබා ගත හැකියි. නමුත් මෙහි 41ක් ලෙස නිරූපණය කරයි. PTS දෙවන හා තෙවන සිසු කණ්ඩායම් වලට ලබා දී ඇති කාලච්චේද ගණන 3 නොව 1 සහ 5 වශයෙනි. එමෙන් ම Drama විෂයට කාලච්ඡේද 3න් 2ක් පමණක් ඇතුළත් කර ඇත. මේ හේතුවෙන් කාලච්ඡේද ගණන වැරදීමක් සිදු වන්නට ඇත.

කාලච්ඡේද ගණන නැවත වරක් තහවුරු තර ගැනීමට විෂයය තීරුව වෙත යන්න. එහි දී යම් විෂයයකට හිමි විය යුතු කාලච්ඡේද ගණන වෙනසක් පවතීනම් එයට ඇතුළත් කර ඇති Lessons නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න. උදාහරණයක් ලෙස 06 -11 සමාන්තර පන්ති 01 බැගින් පවතින පාසලක සෞන්දර්යය විෂයය සඳහා ලැබෙන මුළු කාලච්ඡේද ගණන 03×06 = 18 වේ. ඒ අයුරින් විෂයයට අදාල කාලච්ඡේද ගනණ පිළිබඳ දෝෂ ඇත්දැයි බලන්න.

Test පහසුකම භාවිතා කිරීම.

මීළඟට මෘදුකාංගයේ ප්‍රධාන මෙනුවේ ඇති Test බොත්තම ඔබන්න. එමඟින් සිදු වන්නේ ඔබ ඇතුළත් කළ දත්ත වල දෝෂ ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර බැලීමයි.

මේ තිර සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට ඔබට ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නම්, ඉතා අවධානයෙන් කියවා බලන්න. ඔබ ඇතුළත් කරන ලද දත්ත වල දෝෂ සහිිත ස්ථාන පෙන්නුම් කිරීම මෙහිදී සිදු වන බැවිනි. ඔබගේ ඇතුළත් කිරීම් අනුව නිශ්චිතවම සිදුවන්නේ මේ වරදයැයි පැවසීමට නොහැකි බැවින්, වම් පසින් ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් වන දෝෂ ලැයිස්තුව කියවා අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව ලබා තිබීම වැදගත්ය.

Test බොත්තම එබීමේ දී ඔබට පහත ආකාරයේ තිරයක් ලැබුණේ නම් ඔබේ දත්ත දෝෂ රහිත වන අතර ඇතුළත් කිරීම් නිවැරදි බව පැහැදිලි ය.

Testing Successful ලෙස පණිවිඩයක් ලැබුණා නම් ඔබේ කාලසටහන සඳහා සාර්ථක ලෙස දත්ත ඇතුළත් වී තිබෙන බවට හොඳ සාධකයක්. නමුත් කිසියම් දෝෂයක් පවතී නම් එවැනි අවස්ථාවක පහත ආකාරයේ පණිවිඩයක් දිස් වේවි.

මෙවැනි තිරයක් ලැබු‍ණොත් එහි ඇති Check and Fix this problem බොත්තම ඔබන්න. එවිට ඔබට එම දෝෂ සහිත ස්ථානය පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීමට හැකි වේවි. එසේත් නොමැතිනම් එම බොත්තමට ඉහලින් අදාළ දෝෂය සඳහන් කර තිබෙනු දැකිය හැකියි. උදාරණයක් ලෙස මෙහි දැක්වෙන්නේ 5 ශ්‍රේණියේ Cards 4ක් ඇතුළත් කිරීමට කාලසටහනේ ඉඩකඩ නොමැති බවයි. මෙහිදී Cards යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ, යම් විෂයයක්, ශ්‍රේණිය, ගුරුවරයාගේ නම ඇතුළත් කාලසටහනේ එක් කොටුවකට ඇතුළත් වන තොරතුරයි. ඉහත බොත්තම එබූ පසු ඔබට සියලුම cards ඇතුළත් කර නිර්මාණය වන කාලසටහන දර්ශනය වේ.

ඉහත උදාහරණයේ පරිදි cards 4ක් කාලසටහනේ ස්ථානයක් නොමැතිව ඉතිරි වී ඇති ආකාරය නිල් පැහැයෙන් රවුම් කොට දක්වා ඇත. එම Cards මත ක්ලික් කර ඇදගෙන ගොස් කාලසටහනේ හිස් තැනක් ඇත්නම් එම ස්ථානයට ඇතුළත් කිරීමට හැකිය. යම් ශ්‍රේණියක කාලච්ඡේද 40 ම පිරි ඇති අවස්ථාවක තවදුරටත් Cards ඉතුරු වී ඇත්නම්, එහි අර්ථය වන්නේ ඔබ වැඩිපුර lessons සකස් කර ඇති බවයි. එවිට නැවතත් ඇතුළත් කර ඇති දත්ත පරීක්ෂා කිරීම සිදු කළ යුතු ය.

කාලසටහන Generate කිරීම

දැන් අපි ගොඩක් දුරට කාලසටහන හදන කාර්යය අවසන් කරලයි තියෙන්නෙ. අවසාන පියවර විදිහට Generate new බොත්තම ඔබන්න. අනතුරුව ලැබෙන පහත ආකාරයේ පෝර්මයේ Start Timetable Generation බොත්තම ඔබන්න.

ඔබේ කාලසටහන සාර්ථකව නිර්මාණය වූ බවට පහත ආකාරයේ පණිවිඩයක් ලැබෙනවා. එහි cards left හි අගය බින්දුව වීම ඉතා වැදගත්.

කාලසටහන මුද්‍රණය කිරීම

ප්‍රධාන මෙනුවේ ඇති Print preview බොත්තම ඔබන්න. දැන් ඔබට එහි දී select your report ලෙස සඳහන් Drop down menu එකක් දැකගත හැකියි. මෙම මෙනුව තේරීම මඟින් ඔබට කාලසටහනේ විවිධ ස්වරූප දැකගැනීමට හැකියි. උදාහරණයක් ලෙස ශ්‍රේණියක කාලසටහන, ගුරුවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාලසටහන, විද්‍යාගාරය වැනි පන්තිකාමර වල කාලසටහන, සාරාංශ කාලසටහන් ආදී වශයෙන් නැරඹීමට හැකියි.

මීළඟට අවසන් වශයෙන් Print බොත්තම එබීමෙන් ඔබට එලෙස දර්ශනය වන කාලසටහන මුද්‍රණය කර ලබා ගැනීමට හැකිය.

Asc Timetables මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් කාලසටහනක් සකස් කිරීම පිළිබඳ පාඩම් මාලාව මෙයින් අවසන් වනවා. අප සමඟ රැඳී සිටින ඔබ සැමට ස්තූතියි. මෘදුකාංගය ඇසුරින් කාලසටහන් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ පාඩම් මාලාවක් සැකසීමේ වැදගත්කම සහ යෝජනාව මා වෙත ඉදිරිපත් කර, මෙතෙක් පාඩම් මාලාව පෙළගැස්වීමේදී පිළිවෙලින් පාඩම් මාලාව අධ්‍යයනය කරමින්ද, ගැටලු සහගත ස්ථාන නිවැරදි කිරීමට මඟ පෙන්වීමෙන්ද සහයෝගය දැක්වූ අ/යකල්ල මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති, මහින්ද කරුණාසේන මහතාට විශේෂ ස්තූතිය පුද කර සිටිමි.

අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී ඔබට ඇතිවන තවත් මෙවැනි ම තාක්ෂණික කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය නම්, පහතින් ඇති “අප අමතන්න” බොත්තම මඟින් අප වෙත පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඔබේ හිතමිතුරන්ටත් මෙම ලිපිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ශෙයා කිරීමට අමතක නොකරන්න.

දැනුම බෙදා හදා ගනිමු.
ලක්මිණ ජයමාල්

ලක්මිණ ජයමාල්

https://edutalk.lk

එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන පරිපාලකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. දැනට රජයේ විද්‍යාලයක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර ගුරු භවතෙකු ලෙස කටයුතු කරන විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි.

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *