2022 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව නව පන්ති

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා / by Gihan Ravin / 383 views / විශේෂ

LKR 500.00

2022 වර්ෂය සඳහා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂය සඳහා නවක සිසුන් දැන් බදවා ගැනේ. පන්ති පැවැත්වෙන්නේ නුගේගොඩ – රොටරි ආයතනය

ප්‍රවීන විද්‍යා දේශක – ගිහාන් රවීන්

පන්ති පැමිණීමට කැමති සිසුන් පහත දුරකථන අංක වෙත අමතන්න.

0776916822 – ගිහාන් රවීන්

  • Listing ID: 9478
Contact details

443E, Galpoththa Road, Kiriberiya,Western Province,12500 Show Phone Number gamageg345@gmail.com http://CreativeScience

Contact this listing owner

Gihan Ravin

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply