සඳහිරු බුක් ෂොප්

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල / by Dinesha Lakmali / 313 views

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ම පාසල් උපකරණ සහනදායී මිලට මෙහි දී ලබාගත හැකි ය.

  • ⁣ෆොටෝකොපි
  • ප්‍රින්ට් අවුට්
  • සෙල්ලම් බඩු
  • ප්ලාස්ටික් උපකරණ

 

  • Listing ID: 9456
Contact details

මානන්කට්ටිය, මෙගොඩවැවGalenbindunuwewa,Anuradhapura,North Central,50334 Show Phone Number dineshal824@gmail.com

Contact this listing owner

Dinesha Lakmali

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply