සඳහිරු බුක් ෂොප්

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල / සති 3ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Dinesha Lakmali / නැරඹුම් වාර 26

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ම පාසල් උපකරණ සහනදායී මිලට මෙහි දී ලබාගත හැකි ය.

  • ⁣ෆොටෝකොපි
  • ප්‍රින්ට් අවුට්
  • සෙල්ලම් බඩු
  • ප්ලාස්ටික් උපකරණ

 

  • ලුහුඬු දැන්වීම් හැඳුනුම් අංකය: 9456
ඇමතුම් විස්තර

මානන්කට්ටිය, මෙගොඩවැවGalenbindunuwewa,Anuradhapura,North Central,50334 දුරකථන අංකය පෙන්වන්න dineshal824@gmail.com

මෙම ලුහුඬු දැන්වීමෙහි හිමිකරු වෙත පණිවිඩයක් යවන්න.

Dinesha Lakmali

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත.