නොමිලේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා

   ඔන්ලයින් පාඨමාලා / by ලක්මිණ ජයමාල් / 567 views / විශේෂ

  ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා නේද? අපේ වෙබ් අඩවියේ පාඨමාලා හදාරන්න නොමිලේ ම පුළුවනි.

  ඔබත් දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට කැමති නම් අප සම්බන්ධ කරගන්න.

  අද ම පිවිසෙන්න.

  https://edutalk.lk/thaksalawa/

  • Listing ID: 9440
  Contact details

  හෑලව, ගෝනගමMaspotha,Kurunegala,North Western Province,60005 Show Phone Number lakjayam@gmail.com https://edutalk.lk

  Contact this listing owner

  ලක්මිණ ජයමාල්

  https://edutalk.lk

  එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන පරිපාලකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. දැනට රජයේ විද්‍යාලයක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර ගුරු භවතෙකු ලෙස කටයුතු කරන විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි.

  මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

  Leave a Reply