ටයිප් සෙටිං Type Setting

 මුද්‍රණ ආයතන / by පාරමී නිසංසලා / 286 views

LKR 65.00

💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰
🙇ගෙදරට වෙලා ඉන්න කාලෙන් අමතර ආදායමක් ගැන කල්පනා කර කර හිටිය මට typing වැඩක් කරන්න හිතුණා🙇 .ඊයේ තමයි අදහස ඔලුවට ආවෙ👍. මං කරන්නෙ ස්වයං රැකියාවක් විදිහට

🤝ඉතින් දැන පටන ගනන යන්නේ 🤝

❤english typing රුු 60
❤සිංහල typing රු 65

type කිරීමට අවශ්‍ය දෑ එවන්න
whatapp 0710127585(ඇමතුම් ගැනීමෙන් වලකින්න)
email : paramiwaduge@gmail.com
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🙏🙏ස්තුති 🙏🙏

  • Listing ID: 9634
Contact details

323, bodhiyamawatha ,kaliyammahara, bokundara.Kesbewa,Colombo,Western Province Show Phone Number paramiwaduge@gmail.com

Contact this listing owner

පාරමී නිසංසලා

සංවර්ධන නිළධාරිනි සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවි කිහිපයකට ලිපි සපයයි BA colombo, diploma in counselling NISD

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply