ටයිප් සෙටිං Type Setting

 මුද්‍රණ ආයතන / 1 මාසයක් ට පෙර පළ කළා විසින් පාරමී නිසංසලා / නැරඹුම් වාර 48

LKR 65.00

💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰
🙇ගෙදරට වෙලා ඉන්න කාලෙන් අමතර ආදායමක් ගැන කල්පනා කර කර හිටිය මට typing වැඩක් කරන්න හිතුණා🙇 .ඊයේ තමයි අදහස ඔලුවට ආවෙ👍. මං කරන්නෙ ස්වයං රැකියාවක් විදිහට

🤝ඉතින් දැන පටන ගනන යන්නේ 🤝

❤english typing රුු 60
❤සිංහල typing රු 65

type කිරීමට අවශ්‍ය දෑ එවන්න
whatapp 0710127585(ඇමතුම් ගැනීමෙන් වලකින්න)
email : paramiwaduge@gmail.com
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🙏🙏ස්තුති 🙏🙏

  • ලුහුඬු දැන්වීම් හැඳුනුම් අංකය: 9634
ඇමතුම් විස්තර

323, bodhiyamawatha ,kaliyammahara, bokundara.Kesbewa,Colombo,Western Province දුරකථන අංකය පෙන්වන්න paramiwaduge@gmail.com

මෙම ලුහුඬු දැන්වීමෙහි හිමිකරු වෙත පණිවිඩයක් යවන්න.

පාරමී නිසංසලා

සංවර්ධන නිළධාරිනි සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවි කිහිපයකට ලිපි සපයයි BA colombo, diploma in counselling NISD

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply