අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ලුහුඬු දැන්වීම්

අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ලුහුඬු දැන්වීම් Banner 8X4 F

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Gihan Ravin

2022 වර්ෂය සඳහා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂය සඳහා නවක සිසුන් දැන් බදවා ගැනේ. පන්ති පැවැත්වෙන්නේ නුගේගොඩ - රොටරි ආයතනය ප්‍රවීන විද්‍යා දේශක - ගිහාන් රවීන් පන්ති පැමිණීමට කැමති සිසුන් පහත දුරකථන අංක වෙත අමතන්න. 0776916822 - ගිහාන් රවීන්

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා /  Western Province / නැරඹුම් වාර 24 / විශේෂ

LKR 500.00

අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ලුහුඬු දැන්වීම් How short online courses can actually help in career

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා විසින් ලක්මිණ ජයමාල්

ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා නේද? අපේ වෙබ් අඩවියේ පාඨමාලා හදාරන්න නොමිලේ ම පුළුවනි. ඔබත් දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට කැමති නම් අප සම්බන්ධ කරගන්න. අද ම පිවිසෙන්න. https://edutalk.lk/thaksalawa/

 ඔන්ලයින් පාඨමාලා /  Maspotha / නැරඹුම් වාර 22 / විශේෂ

අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ලුහුඬු දැන්වීම් 16558038549336088841147276286396

සති 2ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Chamila Kumari

Photocopy Pasal upakarana Sillara badu

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල /  Galenbindunuwewa / නැරඹුම් වාර 7

අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ලුහුඬු දැන්වීම් inbound7702575419655810443

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Kasun Nuwarage

Dr. Kasun Nuwarage Science English Medium

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා /  Colombo / නැරඹුම් වාර 16

අධ්‍යාපනික ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ලුහුඬු දැන්වීම් 16550343489214439603239649913780

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Dinesha Lakmali

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ම පාසල් උපකරණ සහනදායී මිලට මෙහි දී ලබාගත හැකි ය. ⁣ෆොටෝකොපි ප්‍රින්ට් අවුට් සෙල්ලම් බඩු ප්ලාස්ටික් උපකරණ  

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල /  Galenbindunuwewa / නැරඹුම් වාර 25