පාරමී නිසංසලා

සංවර්ධන නිළධාරිනි සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවි කිහිපයකට ලිපි සපයයි BA colombo, diploma in counselling NISD

ඉතිහාසය

රජවරුන්ගේ ක්‍රීඩාව හෙවත් චෙස් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය

රජවරුන්ගේ ක්‍රීඩාව ලෙස හැදින්වෙන චෙස් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය වසර 1500 කටත් වඩා ඈතට දිව යයි. මෙම ක්‍රීඩාව ක්‍රි.ව හය වන සියවසටත් […]Read More

ප්‍රසිද්ධ චරිත

ලක්‍ෂ්මන් කදිර්ගාමර්: වෙසක් දිනය ජාත්‍යන්තර දිනයක් බවට පත් කළ ශ්‍රී

ඔහු උපන්නේ 1932 අප්‍රේල් 12 කොළඹ ය. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලැබුවේ සීඑම්එස් කාන්තා විද්‍යාලයෙන්. ඔහු සිය ද්විතීයික අධ්‍යාපනය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් […]Read More