අපේ ම ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකික දරු පරපුර වෙනුවෙන් නොමිලේ පිදෙන ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනික සත්කාරය - "එඩියුටෝක් ඩිජිටල් තක්සලාව" වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඩිජිටල් ළමා සඟරාව

මෙතෙක් උපයා ඇති මුළු ලකුණු

දියමන්ති 11
රන් කාසි 188
සිප්පි කටු 481

මගේ ලකුණු පුවරුව

දියමන්ති 0
රන් කාසි 0
සිප්පි කටු 0

එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වී සක්‍රිය ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් ලකුණු උපයා ගන්න.

ඔන්ලයින් තක්සලාව

සුදුසුකම් ලත් පළපුරුදු ගුරුවරුන් යටතේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා සමඟින් සම්බන්ධ වී ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. තෝරා ගැනීමට පාඨමාලා රැසක්..

දැනුම වර්ධනය කරගනිමු

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

වෙළඳ දැන්වීම් තීරය

ප්‍රවර්ග

කියවීම තුළින් නව දැනුම ගවේෂණයට කැමති ආදරණීය දරු දැරියන් වෙනුවෙන් සිංහල බසින්, නොමිලේ පළ කෙරෙන ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනික සඟරාව

0
පළ කර ඇති අධ්‍යාපනික ලිපි

ඔබේ අධ්‍යාපනික ගැටලුවට පහසුවෙන් පිළිතුරු ලබා ගැනීමට එඩියුටෝක් සංසදය සමඟින් එක්වන්න.

No questions found.