කියවීම තුළින් නව දැනුම ගවේෂණයට කැමති ආදරණීය දරු දැරියන් වෙනුවෙන් නොමිලේ පිදෙන අධ්‍යාපනික සත්කාරය

එඩියුටෝක් ඩිජිටල් තක්සලාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඩිජිටල් ළමා සඟරාව

නව දැනුම ගවේශණයට උනන්දු, කියවීම විනෝදාංශය කරගත් දරු දැරියන් වෙනුවෙන් පළ කෙරෙන ඩිජිටල් ළමා සඟරාව කියවීමට එක් වන්න.

ඔන්ලයින් තක්සලාව

පාසල් වියේ දරු දැරියන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා සහභාගී විය හැකි මාර්ගගත පාඨමාලා රැසක්. නොමිලේ අධ්‍යාපනික පාඨමාලා හදාරන්න.

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

ඔබේ අධ්‍යාපනික ගැටලුව සඳහා හොඳ ම සහ ඉක්මන් පිළිතුර පහසුවෙන් ලබා ගන්න. පිළිතුරු ලබා දීමෙන් ඔබේ මිතුරන්ට සහාය වන්න.

ලුහුඬු දැන්වීම්

ඔබේ අධ්‍යාපන ආයතනය, පාසල, අමතර පන්තිය, ඔන්ලයින් පාඨමාලාව පිළිබඳ නොමිලේ දැන්වීමක් පළ කරන්න. වැඩි පාරිභෝගික ප්‍රතිචාර ලබා ගන්න.

දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට ලැබෙන මහඟු අවස්ථා මඟ හැර නොගන්න.

අධ්‍යාපනික පාඨමාලා රැසක් නොමිලේ හදාරන්න.

සුදුසුකම් ලත් පළපුරුදු ගුරුවරුන් යටතේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා සමඟින් සම්බන්ධ වී ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. වටිනා අධ්‍යාපනික පාඨමාලා තෝරා ගන්න. පහසු වේලාවක දී, කැමති ස්ථානයක සිට පාඨමාලාව හදාරන්න.

අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ ව ඔබ විසින් ලබා දෙන සේවාව පිළිබඳ ව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමට

නොමිලේ ලුහුඬු දැන්වීමක් පළ කරන්න

ඔබේ අධ්‍යාපන ආයතනය, අධ්‍යාපනික උපකරණ අළෙවිසැල, ටියුෂන් පන්තිය ආදී අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළව ලබා දෙන සේවාව පිළිබඳ නොමිලේ ප්‍රජාව දැනුවත් කරන්න. වැඩි පාරිභෝගිකයින් පිරිසක් ආකර්ෂණය කරගන්න.
ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික තක්සලාව Banner 8X4 F

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා /  Western Province / නැරඹුම් වාර 24

LKR 500.00

ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික තක්සලාව How short online courses can actually help in career

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා

 ඔන්ලයින් පාඨමාලා /  Maspotha / නැරඹුම් වාර 23

ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික තක්සලාව 16558038549336088841147276286396

සති 2ක් ට පෙර පළ කළා

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල /  Galenbindunuwewa / නැරඹුම් වාර 7

ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික තක්සලාව inbound7702575419655810443

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා /  Colombo / නැරඹුම් වාර 16

ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා ගන්න. මිතුරන්ගේ ප්‍රශ්න සඳහා ඔබේ සාර්ථක පිළිතුර ලබා දෙන්න.

අධ්‍යාපනික ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න.

පාඩම් කරන වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් ඇති උනාම අහන්න කවුරුත් ළඟ නැත්නම් ඔබේ ප්‍රශ්නය එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කරන්න. ඉක්මන් පිළිතුරක් ලබා ගන්න. මිතුරන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න.
No question found.

ජනප්‍රිය ලිපි

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

වෙළඳ දැන්වීම් තීරය

ඩිජිටල් අධ්‍යාපනික තක්සලාව Sinhala Unicode

කියවීම තුළින් නව දැනුම ගවේෂණයට කැමති ආදරණීය දරු දැරියන් වෙනුවෙන් සිංහල බසින්, නොමිලේ පළ කෙරෙන ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනික සඟරාව

0
පළ කර ඇති අධ්‍යාපනික ලිපි